ແປກໃຈ

ແປກໃຈ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ໃຊ້ ແປກໃຈໂພສເມື່ອເຈົ້າບໍ່ມັກມັນ.

ເຊື່ອມຕໍ່

ເຊື່ອມຕໍ່ໄປພ້ອມກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະແບ່ງປັນຊ່ວງເວລາດີດີຂອງເຈົ້າ.

ແບ່ງປັນ

ແບ່ງປັນສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະຊ່ວງເວລາໃນຊີວິດີໄປພ້ອມກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ.

ຄົ້ນພົບ

ຄົ້ນພົບຜູ້ຄົນໃໝ່ໆ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ ແລະ ສ້າງໝູ່ໃໝ່.

ຄົ້ນຫາເພີ່ມຕື່ມ

ຄົ້ນຫາເພີ່ມຕື່ມຈາກສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາ ໄປພ້ອມກັບ Laofriend Search.

ເປັນມິດກັບມືຖື

ໜ້າຈໍປັບຂະໜາດໄດ້ 100% ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ກັບສະມາດໂຟນແລະແທັບເລັດຂອງເຈົ້າ.